Kata Awalan I Menurut Kamus Aceh Indonesia

Pranala (link): https://www.maknaa.com/aceh-indonesia

Indeks Kamus Aceh Indonesia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Aceh Indonesia

No Kata Arti
1 ib-ib menangis dengan suaralembut
2 ibadat tata cara menyembah Allah, melaksanakan ketentuan-ketetuan agama dengan setia
3 ibarat ibarat, penjelasan, seperti
4 iblih iblis, setan
5 iboh yang sangat lemas daunnya
6 ibu ibu
7 icarat isyarat, petunjuk
8 icha waktu untuk sembahyang insya
9 idah idah, masa tidak boleh kawin yang ditentukan dalam Islam untuk wanita yang telah bercerai
10 idang hidang
11 idaran kebiasaan, kelaziman
12 idin izin, keizinan
13 idong hidung
14 ie air
15 iek air seni
16 ija bahan pakaian, kain
17 ijab hijab, akad
18 ijadah ijazah
19 ijo hijau, biru
20 ikat mengikat, menata