Arti Kata "Daif" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/daif

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Daif menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Daif Bererti lemah. Hadis daif bermaksud hadis yang syarat-syarat rawinya tidak kuat. Seperti rawinya belum baligh atau tidak bersambung (boleh diragukan), tidak seperti hadis sahih dan hadis hasan. Hadis daif walaupun tidak boleh menjadi sumber hukum halal dan haram, tetapi boleh digunakan untuk menyatakan kelebihan-kelebihan amalan.

Lebih lanjut mengenai Daif

Daif terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 14 kata terkait yakni sebagai berikut:

Daif Bererti lemah. Hadis daif bermaksud hadis yang syarat-syarat rawinya tidak kuat. Seperti rawinya belum baligh atau tidak bersambung (boleh diragukan), tidak seperti hadis sahih dan hadis hasan. Hadis daif walaupun tidak boleh menjadi sumber hukum halal dan haram, tetapi boleh digunakan untuk menyata...
Baligh Seorang yang sudah cukup umur atau dewasa. Kanak-kanak lelaki yang sudah cukup umur apabila berusia lima belas tahun dan kanak-kanak perempuan apabila genap dua belas tahun. Mereka yang baligh dipertanggung jawabkan hukum syarak kerana sudah dewasa; lihat juga akil baligh.
Hadis Perbuatan, perkataan atau ikrar Rasulullah s.a.w. Hadis juga dikenali sebagai As-Sunnah. Hadis bermacam darjat, ada hadis sahih dan ada hadis dhaif.Di dalam perundangan, hadis menjadi sumber hukum selepas Al-Quran.
Syarat Apa yang mengkibatkan tiada hasilnya sesuatu bila ia tidak ada.
Hadis Qudsi Hadis yang mana ertinya daripada Allah S.W.T. dan lafaznya disusun oleh Rasulullah s.a.w.
Akil Baligh Orang yang sudah cukup umur dan berfikiran waras atau orang mukalaf. Mereka diwajibkan mengerjakan suruhan Allah S.W.T. dan menjauhi segala laranganNya. Cukup umur bagi kanak-kanak perempuan ialah apabila genap berumur dua belas tahun atau kedatangan haid. Dan kanak-kanak lelaki pula ialah 15 tahun...
Khiar Syarat penjual atau pembeli boleh membuat syarat dalam akad jual beli dalam masa tiga hari sama ada terus membeli atau sebaliknya.
Lahwul-Hadis Percakapan kosong yang sia-sia sahaja.
Babus Salam Bererti pintu selamat. Nama salah satu pintu di Masjidil Haram di Mekah. Orang Quraisy telah menjadikan pintu itu untuk memilih seorang hakim bagi menyelesaikan perbalahan meletak semula batu Hajar Aswad. Didapati Nabi s.a.w. yang mula-mula masuk menerusi pintu Babus Salam beliau dilantik menjadi ha...
Bakhil Bererti kedekut, tidak mahu membantu orang lain. Bakhil satu tabiat yang keji dan orang yang kedekut akan menerima seksa yang pedih di akhirat kelak.
Busyra Bererti berita gembira. Orang yang menyampaikan berita dikatakan Bashir. Nabi s.a.w. dinamakan Bashir kerana beliau telah menyampaikan berita balasan nikmat-nikmat syurga bagi terhadap orang yang beramal soleh di akhirat kelak.
Dam Bererti darah. Islam melarang memakan darah binatang.2- Denda yang dikenakan ke atas peserta haji yang melakukan larangan atau tidak melakukan wajib haji. Dam ada empat jenis iaitu dam tertib taqdir, dam tertib ta'dil, dam takhir ta'dil dan dam takhir taqdir.
Hasan Hadis hasan ialah hadis yang bersambung-sambung sanadnya dari awal hingga akhir. Tiada kecacatan pada perawi-perawinya. Cuma ingatan mereka kurang sempurna.
Laknat Bererti kutukan. Sesiapa yang dilaknat oleh Allah S.W.T., terputusllah daripada rahmatNya. Allah S.W.T. mengutuk orang yang memberi rasuah dan orang yang menerimanya.

Kata yang mirip

No Kata Arti
1 Doa Iftitah Doa yang dibaca selepas takbirratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah di dalam solat.
2 Taghrib Kelompok yang mampu meneruskan pendidikan ke luar negeri (negara barat)
3 Al-Latif Salah satu daripada nama Allah S.W.T. (Al-Asma' Al- Husna) yang bererti Allah S.W.T. bersifat sangat lemah lembut kepada makhlukNya.
4 Idgham Mutajanisain huruf yang mati bertemu bertemu dengan huruf yang hidup sejenis makhraj tetapi berlainan sifatnya seperti huruf ta dengan to.
5 Idgham Mutamasilain Satu cara membaca ayat al-Quran dengan mengidghamkan huruf mim yang mati kepada mim yang hidup.
6 Idgham Mutaqaribain Mengidghamkan dua bunyi huruf yang bertemu dan berhampiran makhraj tetapi berlainan sifat kedua-dua huruf tersebut.
7 Idgham Memasukkan bunyi pertama ke bunyi yang kedua. Oleh itu jadilah bunyi huruf itu bercampur dengan huruf yang dihadapannya. Idgham termasuk dalam hukum tajwid.
8 Istighfar Memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah S.W.T. atas kesalahan dahulu. Diucapkan pada bila-bila masa denagn perasaan hati yang khusyuk . Istighfar ialah salah satu jenis zikir kepada Allah S.W.T.
9 Qadaf Tuduhan tidak terbukti kepada seseorang bahwa ia telah melakuakn perzinahan sedangkan 4 oang saksi tidak ada yang melihatnya dengan jelas satu bentuk coitus (senggama). Islam telah menetapkan adanya
10 Zakat Fitrah Zakat dalam bentuk makanan yang mengenyangkan seperti beras atau jagung yang menjadi makanan pokok bagi yang mengeluarkan zakat sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter, boleh pula diganti dengan harga pada wak

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z