Arti Kata "Dam Tertib Takdir" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/dam-tertib-takdir

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Dam Tertib Takdir menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Dam Tertib Takdir Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakuaknkesalahan tertentu. Dendanya ialah menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin. Jika tidak mampu hendaklah berpuasa selama sepuluh hari iaitu tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari setelah pulang ke tanah air.

Lebih lanjut mengenai Dam Tertib Takdir

Dam Tertib Takdir terdiri dari 3 kata. Kata tersebut mempunyai 17 kata terkait yakni sebagai berikut:

Fakir Orang yang berhajat kepada pertoongan. Contohnya manusia fakir kepada Allah S.W.T. 2- Orang yan tida pendapatan langsung dan tiada menanggung nafkahnya. Orang ini tidak diwajibkan membayar zakat tetapi layak menerima zakat.
Haji Mengunjungi kaâbah (Baitullah/Baitul Haram) dengan tujuan melakukan beberapa amal ibadah, baik dalam bentuk thawaf, saâi, wukuf di Arafah dan amalan manasik haji dalam masa tertentu (bulan haji).
Jemaah Sekumpulan manusia. solat berjemaah ialah melakukan solat mengikut imam. Pahala orang yang melakukan solat jemaah sebanyak 27 kali dibandingkan dengan solat sendiri. Ada solat yang disunatkan berjemaah dan yang ada tidak perlu.
Haji Ifrad Berhaji lebih dulu baru mengerjakan umrah. Cara ini tidak diwajibkan membayar denda (dam).
Haji Qiran Mengerjakan haji dan umrah dalam satu niat. Diwajibkan membayar denda (dam).
Haji Tamattu’ Mendahulukan umrah daripada haji dalam musim haji diantara tanggal 1 Syawal hingga 9 Dzulhijjah. Cara ini diwajibkan membayar denda (dam).
Hajib Orang yang kedudukannya menghalangi orang lain beroleh harta warisan, atau mengurangi perolehan warisan orang lain. Misalnya Bapak menghalangi perolehan waris kakek, anak menghalangi perolehan waris
Fardhu/Rukun/Wajib  Sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa; misalnya solat 5 waktu, puasa Ramadhan, dll.
Pakaian Wajib Pakaian yang menutupi âaurat, melindungi dari panas dan dingin dan menjauhkan bahaya.
Akikah Menyembelih binatang pada hari yang ke tujuh selepas kelahiran bayi sebagai melahirkan kesyukuran kepada Allah S.W.T. Hukum membuat akikah adalah sunat muakad. Masanya semenjak ia lahir sehingga sehingga dia belum baligh. Tetapi masa yang paling afdal ialah semasa hari ke tujuh ia dilahirkan.
Buraq Seekor binatang yang didatangkan khas untuk tungangan Nabi s.a.w. pada malam Israk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pergi balik. Binatang tersebut lebih kecil daripada kuda, berlari terlalu pantas dan terdapat sayap.
Dam Ihsar Denda kerana tidak dapt meneruskan ibadat haji kerana ditahan oleh pihak yang berkuasa atau dan sebagainya. Orang yang berkenaan hendaklah menyembelih seekor kambing dan bercukur atau bergunting rambut dengan niat tahalul.
Dam Takhir Takdil Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakukan kesalahan yang tertentu. Dendanya sama ada menyembelih binatang yang seumpama buruannya atau bersedekah makanan dengan nilai binatang itu atau berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli dengannya.
Dam Tertib Takdil Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakukan kesalahan tertentu. Dendanya ialah menyembelih seekor unta, jika tidak mampu hendaklah seekor lembu. Jika tidak mampu juga hendaklah tujuh ekor kambing. Jika tidak berkuasa juga hendaklah bersedekah sebanyak harga unta dan kalau tidak berkua...
Dam Tertib Takdir Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakuaknkesalahan tertentu. Dendanya ialah menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin. Jika tidak mampu hendaklah berpuasa selama sepuluh hari iaitu tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari setelah pulang ke tanah air.
Kafarah Denda yan telah ditetapkan ole syarak ke atas orang yan melakukan kesalahanatau menampung ibadat yang kurang sempurna. Antara sebab yang diwajibkan kifarah ialah menyalahi nazar dan merosakan amalan
Ma’Rifat Tertentu.

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z