Arti Kata "Faqih" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/faqih

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Faqih menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Faqih Orang yang mahir dalam ilmu feqah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Lebih lanjut mengenai Faqih

Faqih terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut:

A'Rabi Orang arab yang mendiami di pendalaman padang pasir. Mereka hidup cara kuno, berkelompok- kelompok dan berpindah-randah dari satu tempat ke tempat lain, kerana mencari tempat yang sesuai untuk ternakan mereka.
Afdal Perkara yang lebih utama atau lebih banyak pahala seperti menghadiri kuliah agama lebih afdal daripada mengerjakan beberapa solat sunat biasa.
Ahlul Kitab Orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang masih mengamalkan ajaran lama mereka sesudah kebangkitan Nabi s.a.w. dan mereka dihukumkan kafir kerana tidak mengikut syariat Nabi s.a.w. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka ialah orang Islam yang halal berkahwin dengan perempuan mereka dan sembeliha...
Ahlul Quran Orang yang arif dalam pembacaan Al-Quran dan isinya serta tafsir kitab Al-Quran.
Ajnabi Orang lelaki dan perempuan yang halal berkahwin iaitu bukan muhrim. Mereka wajib menutup aurat dan dalam pergaulan yang terbatas.
Akil Baligh Orang yang sudah cukup umur dan berfikiran waras atau orang mukalaf. Mereka diwajibkan mengerjakan suruhan Allah S.W.T. dan menjauhi segala laranganNya. Cukup umur bagi kanak-kanak perempuan ialah apabila genap berumur dua belas tahun atau kedatangan haid. Dan kanak-kanak lelaki pula ialah 15 tahun...
Badwi Orang Badwi adalah panggilan bagi orang Arab yang tingggal di pendalaman padang pasir atau mereka yang tinggal jauh dari bandar. Cara kehidupan mereka berbeza dengan cara orang Hadhari.
Dirayah Ilmu yang membahaskan makna atau maksud perkataan-perkataan di dalam hadis bersandarkan kaedah bahasa.Ia satu cabang daripada ilmu hadis.
Fahisyah Perkara-perkara keji dan buruk dari sudut pandangan agma dan amsyarakat seperti mencuri, membunuh, melakukan sesuatu yang menyusahkan orang ramaidan sebagainya. Agama Islam melarang kita melakukan perkara yang keji.
Fakir Orang yang berhajat kepada pertoongan. Contohnya manusia fakir kepada Allah S.W.T. 2- Orang yan tida pendapatan langsung dan tiada menanggung nafkahnya. Orang ini tidak diwajibkan membayar zakat tetapi layak menerima zakat.
Faqih Orang yang mahir dalam ilmu feqah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Faraid Ilmu yang menyatakan tentang cara dan hukum harta pusaka dibahagikan kepada waris si mati mengikut hukum syarak.
Fardu Ain Perkara-perkara yang wajib dilakukanoleh tiap-tiap orang yang mukalaf. Contohnya mengetahui bahagian-bahagian najis dan cara menyucikannya.
Fardu Kifayah Perkara-perkara yang diwajibkan ke atas sekumpulan orang Islam untuk mengerjakannya. Apabila salah seorang dari mereka telah melakukannya maka terlepaslah tanggungan yang lainnya. Namun sekiranya, tidak ada seorang pun yang melakukannya maka semua daripada mereka berdosa. Contohnya, dalam solat maya...
Fasik Orang yang melakukan dosa besar tanpa betaubat. Atau orang yang melakukan dosa kecil yang berlarutan dan orang yang melakukan kejahatan sesama manusia.
Fiqah Ilmu perundangan Islam mengenai tiap-tiap perlakuan orang yang telah mukalaf. Ilmu ini mempunyai hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus, sah dan batal.
Gharim orang yang terhutang untuk membelanjakan sesuatu yang baik dan tidak mampu membayarnya. Orang ini layak menerima zakat harta.
Hajib Orang yang kedudukannya menghalangi orang lain beroleh harta warisan, atau mengurangi perolehan warisan orang lain. Misalnya Bapak menghalangi perolehan waris kakek, anak menghalangi perolehan waris
Hakim Orang yang memutuskan pertikaian/persengketaan antara dua orang atau lebih.
Harus Perkara yang diberi kebebasan oleh syarak untuk melakukannya atau tidak . Contohnya makan, minum dan lain-lain lagi.

Kata yang mirip

No Kata Arti
1 Fiqah Ilmu perundangan Islam mengenai tiap-tiap perlakuan orang yang telah mukalaf. Ilmu ini mempunyai hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus, sah dan batal.
2 Fiqih Pengetahuan, yakni pengetahuan hukum Islam seperti ibadah, jenayah dan muamalah dan hukum-hukum Islam yang lain.
3 Fakir Orang yang berhajat kepada pertoongan. Contohnya manusia fakir kepada Allah S.W.T. 2- Orang yan tida pendapatan langsung dan tiada menanggung nafkahnya. Orang ini tidak diwajibkan membayar zakat tetapi layak menerima zakat.
4 Fuqaha' Mereka yang sangat alim dalam ilmu feqah dan yang berhubung dalam perkara itu.
5 Ikhfak Hakiki Satu cara dengan bacaan mendengungkan bunyi huruf nun mati atau tamwin apabila disambut oleh salah satu huruf berikut; sin, ta, jim, zai, sod, dal, kob, fa, yha, dhot, to, zo, syim, zal.
6 Ikhfak Syafawi Satu bacaan ayat al-Quran iaitu mendengungkan bacaan bunyi mim mati apabila berjumpa huruf ba.
7 Infak Menyumbang atau membelanjakan harta atau waang ringgit atau tenaga pada jalan yang diredhai Allah S.W.T. seperti menyumbangkan wang pada fakir miskin.
8 Mafquud orang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui dimana dia, masih hidup atau sudh mati.
9 Ushul Fiqih Pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqih guna mendapatkan penyelesaian terhadap hukum syariĆ¢at ke arah pemikiran yang lebih tepat dengan disertai dalil-dalil pokok.
10 Wakaf Khair I Wakaf untuk kebaikan umum.
11 Wasifah/Kasifah Ertinya ketat menampakkan bentuk badan dan tipis, seningga namkpak bahagian di bawah bajunya.

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z