Arti Kata "Hakim" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/hakim

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Hakim menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Hakim Orang yang memutuskan pertikaian/persengketaan antara dua orang atau lebih.

Lebih lanjut mengenai Hakim

Hakim terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut:

Ilaa’(Kelebihan) sumpah suami bahwa ia tidak akan menggauli istrinya.
A'Rabi Orang arab yang mendiami di pendalaman padang pasir. Mereka hidup cara kuno, berkelompok- kelompok dan berpindah-randah dari satu tempat ke tempat lain, kerana mencari tempat yang sesuai untuk ternakan mereka.
Ahlul Kitab Orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang masih mengamalkan ajaran lama mereka sesudah kebangkitan Nabi s.a.w. dan mereka dihukumkan kafir kerana tidak mengikut syariat Nabi s.a.w. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka ialah orang Islam yang halal berkahwin dengan perempuan mereka dan sembeliha...
Ahlul Quran Orang yang arif dalam pembacaan Al-Quran dan isinya serta tafsir kitab Al-Quran.
Ajnabi Orang lelaki dan perempuan yang halal berkahwin iaitu bukan muhrim. Mereka wajib menutup aurat dan dalam pergaulan yang terbatas.
Akil Baligh Orang yang sudah cukup umur dan berfikiran waras atau orang mukalaf. Mereka diwajibkan mengerjakan suruhan Allah S.W.T. dan menjauhi segala laranganNya. Cukup umur bagi kanak-kanak perempuan ialah apabila genap berumur dua belas tahun atau kedatangan haid. Dan kanak-kanak lelaki pula ialah 15 tahun...
Al-Fatihah (Surah) Antara surah al-Quran yang terpenting kerana surah ini satu daripada rukun solat. Tanpa membacanya solat tidak sah. Surah ini mengandungi tujuh ayat yang diturunkan di Mekah. Al-fatihah bermaksud pembukaan.
Badwi Orang Badwi adalah panggilan bagi orang Arab yang tingggal di pendalaman padang pasir atau mereka yang tinggal jauh dari bandar. Cara kehidupan mereka berbeza dengan cara orang Hadhari.
Fakir Orang yang berhajat kepada pertoongan. Contohnya manusia fakir kepada Allah S.W.T. 2- Orang yan tida pendapatan langsung dan tiada menanggung nafkahnya. Orang ini tidak diwajibkan membayar zakat tetapi layak menerima zakat.
Faqih Orang yang mahir dalam ilmu feqah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Fasik Orang yang melakukan dosa besar tanpa betaubat. Atau orang yang melakukan dosa kecil yang berlarutan dan orang yang melakukan kejahatan sesama manusia.
Gharim orang yang terhutang untuk membelanjakan sesuatu yang baik dan tidak mampu membayarnya. Orang ini layak menerima zakat harta.
Hajib Orang yang kedudukannya menghalangi orang lain beroleh harta warisan, atau mengurangi perolehan warisan orang lain. Misalnya Bapak menghalangi perolehan waris kakek, anak menghalangi perolehan waris
Hakim Orang yang memutuskan pertikaian/persengketaan antara dua orang atau lebih.
Hunafa (Lurus) orang-orang saleh yang tidak mau mengikuti segala perilaku kotor dan tata   cara peribadatan jahiliyah
Ibnus Sabil Orang-orang musafir yang bertujuan untuk kebaikan yang baginya berhak diberi zakat.
Karun orang yang paling kaya pada zaman Nabi Musa a.s. tetapi menindas orang yang miskin dan angkuh dengan kekayaannya lalu menjadi kufur. Lalu Allah S.W.T. memrintahkan bumi menelan dirinya serta hartanya.
Khunsa orang yang tidak jelas jantinanya sama ada lelaki atau perempuan.
Mafquud orang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui dimana dia, masih hidup atau sudh mati.
Mahjub Orang yang terdinding atau terhalang mendapatkan harta warisan kerana adanya ahli waris lain yang nasabnya lebih dekat kepada si mati (kerana adanya hajib).

Kata yang mirip

No Kata Arti
1 Hukum Setiap perintah Allah S.W.T. atau rasul sama ada disuruh melakukan sesuatu atau menegah dari melakukannya atau menjelaskan mengenai sesuatu.
2 Hikmat 1-Tujuan disebalik sesuatu ibadat yang disuruh kita melakukannya. Contohnya hikmat kita disuruh mengerjakan ibadat haji supaya berpeluang mengenali orang -orang Islam dari seluruh pelosok dunia. 2- Kata-kata bijak pandai atau falsafah yang terbit daripada pujangga.
3 Hukum Syara’ Hukum Islam yang terdiri dari hukum wajib. Sunnah, mubah, makruh dan haram.
4 Hukum Tilawah Hukum atau kaedah membaca al-Quran atau tajwid.
5 Hukum Wadh'I Perintah Allah yang ada kaitan dengan sesuatu perkara yang berupa sebab atau syarat atau lain-lainnya.
6 Al-Hakam Satu daripada nama Allah S.W.T. yang wajib kita percayai. Bererti Yang Maha Menentukan Hukuman perkara-perkara yang berlaku ke atas makhluknya dan tiada siapa yang dapat menghalang. Sesiapa yang berzikir Ya hakam pada tengah malam dalam keadaan suci dan khusyuk sebanyak 68 kali, Allah S.W.T. akan me...
7 Al-Hakim Satu daripada nama Allah S.W.T. (al-asma' al-husna) yang bermaksud yang Maha Bijaksana.Tiap-tiap sesuatu ciptaanNya mempunyai tujuan yang tidak sia-sia. Jika dibaca 300 kali Ya hakim tiap-tiap hari, akan dibuka pintu hikmat dan dijauhkan segala yang memudaratkan dengan izin Allah S.W.T.

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z