Arti Kata "Juhfah" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/juhfah

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Juhfah menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Juhfah Tempat memulakan niat bagi menunaikan haji bagi peserta yan datang dari arah Mesir. Juhfah terletak kira-kira 220 kilometer dari Mekah.

Lebih lanjut mengenai Juhfah

Juhfah terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 17 kata terkait yakni sebagai berikut:

Juhfah Tempat memulakan niat bagi menunaikan haji bagi peserta yan datang dari arah Mesir. Juhfah terletak kira-kira 220 kilometer dari Mekah.
Haji Mengunjungi kaâbah (Baitullah/Baitul Haram) dengan tujuan melakukan beberapa amal ibadah, baik dalam bentuk thawaf, saâi, wukuf di Arafah dan amalan manasik haji dalam masa tertentu (bulan haji).
Niat (menyegaja) dengan sungguh-sunggguh untuk melakukan sesuatu, demi mengharap keridhaan Allah dan mematuhi peraturannya. Niat merupakan perbuatan hati semata, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan, da
Haji Ifrad Berhaji lebih dulu baru mengerjakan umrah. Cara ini tidak diwajibkan membayar denda (dam).
Haji Qiran Mengerjakan haji dan umrah dalam satu niat. Diwajibkan membayar denda (dam).
Haji Tamattu’ Mendahulukan umrah daripada haji dalam musim haji diantara tanggal 1 Syawal hingga 9 Dzulhijjah. Cara ini diwajibkan membayar denda (dam).
Hajib Orang yang kedudukannya menghalangi orang lain beroleh harta warisan, atau mengurangi perolehan warisan orang lain. Misalnya Bapak menghalangi perolehan waris kakek, anak menghalangi perolehan waris
Al-Baqarah (Surah) Surah al-Quran yang kedua. Surah ini mengndungi 286 ayat yang diturunkan di Madinah. Surah yang terpanjang antara surah-surah al-Quran yang lain. Al-Baqarah bermaksud lembu betina. Cerita mengenainya ada disebut dalam beberapa ayat yang berlaku pada zaman Nabi Musa a.s.
Kafarah Denda yan telah ditetapkan ole syarak ke atas orang yan melakukan kesalahanatau menampung ibadat yang kurang sempurna. Antara sebab yang diwajibkan kifarah ialah menyalahi nazar dan merosakan amalan
Abu Ubaidah Al-Jarah Seorang daripada sahabat sepuluh sahabat Rasulullah s.a.w. yang dijanjikan masuk syurga.Beliau juga merupakan seorang panglima Islam yang berani, berperang bersama Rasulullah s.a.w dalam semua peperangan. Panglima yang sangat berjasa mengembangkan agama Islam dan menawan negeri Syam, Hims dan Aleppo...
Al-Asyarah Al-Muba- Syarah Sepuluh orang sahabat Nabi s.a.w. yang telah dijanjikan akan masuk syurga iaitu Abu Bakar, Umar al-Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az-Zubir bin Awwam, Talhah, Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Abu Ubaidah al-Jarrah, dan Zaid bin Sabit.
Ijarah Sewa-menyewa. Hukumnya harus dengan syarat benda yang disewakan itu memberi manafaat dan mendapat persetujuan daripada kedua-dua pihak.
Nakirah Tidak tertentu.
Solat Istikharah Solat sunah 2 rakaâat minta pilihan terbaik kepad Allah, waktu mengmalkannya tidak ada ketentuan. Sesudah solat maka memohonlah doâa kepada Allah akan segala apa yang menjadi pilihan dari  hajatnya
Hisab Kiraan yang dijalankan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sama ada perlakuan baik atau jahat yang akan ditentukan di Padang Mahsyar kelak. Berdasarkan hisab inilah manusia akan dimasukkan dalam syurga atau neraka.
Rujukan tempat kembali, sumber, referensi.
Wukuf Datang, berada atau berhenti di Arafah baik dalam keadaan tidur, bangun, berkendaraan atau berjalan. Waktunya dimulai sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada

Kata yang mirip

No Kata Arti
1 Ja'Afar Bin Abu Talib Beliau adalah anak kepada Abu Talib dan sepupu kepada Nabi s.a.w. Beliau memeluk Islam dam telah mati syahid ketika menentang Rome yang mempunyai bilangan tentera berlipat kali ganda daripada tentera Islam di dalam peperangan Muktah.
2 Haji Ifrad Berhaji lebih dulu baru mengerjakan umrah. Cara ini tidak diwajibkan membayar denda (dam).

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z