Arti Kata "Radd" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/radd

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Radd menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Radd pengembalian apa yang tersisia dari bahagian dzawul furudh nasabiyah kepada mereka, sesuai dengan besar-kecilnya bahagian mereka.

Lebih lanjut mengenai Radd

Radd terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 6 kata terkait yakni sebagai berikut:

Ahlul Hilli Wal Aqdi Mereka yang menganggotai sebuah badan perundingan yang dilantik oleh pemerintah untuk menentukan keputusan hukum mengenai sesuatu masalah yang berlaku yang tidak terdapat dalam al- Quran dan Hadis secara terperinci.
Fardh  Bahagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, jamaknya furuudh.
Fuqaha' Mereka yang sangat alim dalam ilmu feqah dan yang berhubung dalam perkara itu.
Harmoni Sesuai dan baik. Contohnya kita rakyat Malaysia hendaklah hidup dengan keadaan baik dan harmoni.
Jiran Mereka yang tinggal dikeliling rumah kita. Jiran ada tiga jenis iaitu kerabat kita, jiran yang bukan kerabat dan jiran yang bukan seagama. Kita disuruh menjaga hak-hak kejiranan.
Radd pengembalian apa yang tersisia dari bahagian dzawul furudh nasabiyah kepada mereka, sesuai dengan besar-kecilnya bahagian mereka.

Kata yang mirip

No Kata Arti
1 Akhirat Alam yang kekal dan akan di diami oleh manusia dan jin sesudah alam dunia yang ada pada sekarang ini dimusnahkan. Manusia akan melalui beberapa proses seperti melalui alam Barzakh dahhulu untuk sampai ke sana. Senang dan susahnya kelak akan bergantung kepada amalan yang dilakukan oleh seseorang itu...
2 Al-Hujurat (Surah) Surah al-Quran yang ke-49. Surah ini mengandungi 18 ayat yang diturunkan di Madinah. Ia bererti bilik -bilik tempat isteri-isteri Rasulullah s.a.w.
3 Aurat Sebahagian anggota badan yang wajib ditutup ketika bersolat an ketika dalam pergaulan biasa.
4 Dabbatul Ardh Binatang yang merayap keluar dari perut bumi dan akan merosakkan muka bumi ini. Peristiwa tersebut adalah salah satu daripada sepuluh benda yang akan menjelang hari Kiamat, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi s.a.w.
5 Dam Takdir Takdir Dam yang wajib dibayar oleh jemaah haji yang melakukan kesalahan yang tertentu. Damnya boleh dipilih sama ada menyembelih seekor kambing atau bersedekah 12 cupak makanan kepada enam orang fakir miskin atau berpuasa selama tiga hari.
6 Dam Takhir Takdil Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakukan kesalahan yang tertentu. Dendanya sama ada menyembelih binatang yang seumpama buruannya atau bersedekah makanan dengan nilai binatang itu atau berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli dengannya.
7 Dam Tertib Takdil Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakukan kesalahan tertentu. Dendanya ialah menyembelih seekor unta, jika tidak mampu hendaklah seekor lembu. Jika tidak mampu juga hendaklah tujuh ekor kambing. Jika tidak berkuasa juga hendaklah bersedekah sebanyak harga unta dan kalau tidak berkua...
8 Dam Tertib Takdir Denda yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang melakuaknkesalahan tertentu. Dendanya ialah menyembelih seekor kambing untuk fakir miskin. Jika tidak mampu hendaklah berpuasa selama sepuluh hari iaitu tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari setelah pulang ke tanah air.
9 Darurat Keadaan seseorang ketika dalam kecemasan. Contohnya sesat di dalam hutan, tiada makanan untuk menyambung hidupnya selain daripada bangkai maka dia harus makan bangkai itu hanya untuk melepaskan hajat saja.
10 Dasar Tauhid Asas kepercayaan agama yang percayakan Tuhan itu satu iaitu Allah S.W.T. Kepercayaan itu berdasarkan daripada rukun iman yang enam.
11 Faraid Ilmu yang menyatakan tentang cara dan hukum harta pusaka dibahagikan kepada waris si mati mengikut hukum syarak.
12 Fardhu Kifayah Kewajiban bagi sebahagian umat Islam, yang jika dikerjakan berpahala dan jika sebahagian umat Islam meninggalkannya maka berdosa semuanya. Misalnya solat jenazah, dll.
13 Fardhu ‘Ain Kewajiban bagi semua umat islam, yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa, misalnya solat dan puasa.
14 Fardhu/Rukun/Wajib  Sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa; misalnya solat 5 waktu, puasa Ramadhan, dll.
15 Fardh  Bahagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, jamaknya furuudh.
16 Fardu Ain Perkara-perkara yang wajib dilakukanoleh tiap-tiap orang yang mukalaf. Contohnya mengetahui bahagian-bahagian najis dan cara menyucikannya.
17 Fardu Kifayah Perkara-perkara yang diwajibkan ke atas sekumpulan orang Islam untuk mengerjakannya. Apabila salah seorang dari mereka telah melakukannya maka terlepaslah tanggungan yang lainnya. Namun sekiranya, tidak ada seorang pun yang melakukannya maka semua daripada mereka berdosa. Contohnya, dalam solat maya...
18 Faridhah Fardh. Jamaknya faraaidh.
19 Firdaus Nama salah sebuah syurga yang paling baik di akhirat.
20 Haji Ifrad Berhaji lebih dulu baru mengerjakan umrah. Cara ini tidak diwajibkan membayar denda (dam).

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z