Arti Kata "Riba" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/riba

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Riba menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Riba Sesuatu yang bertambah, terjadi dalam bentuk tukar-menukar, hutang-piutang, pinjam-meminjam dsb. Hukumnya haram.

Lebih lanjut mengenai Riba

Riba terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 16 kata terkait yakni sebagai berikut:

Haram
Pakaian Haram Pakaian dari sutera dan emas bagi laki-laki, pakaian perempuan yang dipakai laki-laki, pakaian laki-laki yang dipakai perempuan, pakaian kemegahan dan kesombongan (syuhrah), pakaian yang berlebiihan.
Adat Sesuatu perkara yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukannya. Ada adat yang menentang ajaran agama Islan dan ada yang tidak.
Batil Sesuatu pekerjaan yang tidak benar atau palsu, lawannya hak (yang sebenar). Ajaran agama Allah S.W.T. adalah ajaran yang hak dan ajaran agama lain adalah ajaran batil.
Fana Sesuatu yang tidak kekal, akan binasa seperti dunia yang ada sekarang. Apabial tiba masanya ia akan binasa. Lawan fana ialah baqa' iaitu kekal slamanya. Hanya Allah S.W.T. sahaja yang kekal selama-lamanya.
Fardhu/Rukun/Wajib  Sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa; misalnya solat 5 waktu, puasa Ramadhan, dll.
Halqah Zikir Bentuk bulatan para peserta yang biasa dibuat dalam majlis berzikir dengan diketuai oleh seorang pemimpin atau imam.
Ijmali Sesuatu yang dijelaskan dengan keseluruhan sahaja atau secara ringkas. Kebanyakan hukum di dalam al-Quran dinyatakan secara ijmali, kemudian ayat atau hadis yang lain yang menjelaskan secara terperinci.
Jaiz Sesuatu yang dilakukan, tidak berdosa.
Jauhar Sesuatu yang tidak dapat dibahagikan lagi kerana terlalu kecil.
Jirim Sesuatu benda yang memenuhi ruang sama ada yang kecil atau besar. Seperti rumah, manusia dan sebagainya. Allah S.W.T. bukan jirim
Makruh Sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala, sehingga larangan yang tidak keras itu sebaiknya ditinggalkan. Misalnya merokok.
Mubah/Ja’Iz Sesuatu yang jika dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, dan betitu pula jika ditinggalkan. Misalnya makan yang halal, menulis, dll.
Riba Nasi’Ah Pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambahan (riba) atau bunga ketika akan membayarnya, hukumnya haram.
Riba Sesuatu yang bertambah, terjadi dalam bentuk tukar-menukar, hutang-piutang, pinjam-meminjam dsb. Hukumnya haram.
Sunnah/Mustahab/Mandub Sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa; misalnya puasa Isnin-Khamis, dll.

Kata yang mirip

No Kata Arti
1 Riba Fadhal Jual-beli atau tukar-menukar terhadap satu barang yang zatnya sama tapi lualitasnya berbeda. misalnya barang 1 kilo ditukar dengan 2 kilo kerana beda mutu; atau pinjam 15.000 bayar 20.000; kedua cara
2 Riba Nasi’Ah Pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambahan (riba) atau bunga ketika akan membayarnya, hukumnya haram.
3 A'Rabi Orang arab yang mendiami di pendalaman padang pasir. Mereka hidup cara kuno, berkelompok- kelompok dan berpindah-randah dari satu tempat ke tempat lain, kerana mencari tempat yang sesuai untuk ternakan mereka.
4 Al-Farabi Namanya Muhammad bin Muhammad, dilahirkan di Turkistan pada tahun 780 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 950 Masehi. Beliau seorang yang mahir dalam bidang muzik, matematik dan bahasa asing. Namun yang menonjol sekali ialah dalam bidang ilmu falsafah sehingga ia dikenali dengan panggilan al-Mu'al...
5 Amru Bin Al-As Seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang terkemuka. Namanya Abdullah Amru bin Al-As. Beliau memeluk Islam pada tahun ketujuh Hijrah ketika dibuat perjanjian Hudaibiyah. Panglima Islam yang berani dan bijak. Dan banyak berjasa kepada dakwah Islam serta setanding dengan Khalid bin Walid. Beliau juga mer...
6 Bilal Bin Rabah Nama seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang dilantik oleh Baginda menjadi tukang bang. Pada masa sekarang jawatan tukang bang digelar tukang azan.
7 Dhirabul Kahfi Air benih binatang ternakan. Islam melarang menjual air benih tersebut tetapi menggalakkan meminjamkan saja ternakan jantan uantuk pembiakan.
8 Gharib Ertinya ganjil atau pelik. Hadis gharib bererti hadis yang ditamabh matannya (teksnya) oleh salah seorang perawinya.
9 Gharibul-Quran Satu ilmu yang khusus membicarakan dan menerangkan erti perkatan ganjil yang terdapat di dalam Al-Quran.
10 Harbi Golongan orang kafir yang memusuhi dan mengancam orang Islam atau kerajaan Islam. Mereka hendaklah diperangi sehingga mereka tidak berdaya mengancam orang Islam lagi.
11 Ibnu Arabi Namanya Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan pada tahun 468 Hijrah dan meninggal pada tahun 543 Hijrah. Seorang daripada ulama Islam yang terkenal dalam bidang ilmu al-Quran, hadis dan feqah. Namun begitu lebih terkenal dalam bidang ilmu tasawuf dan banyak mengarang kitab mengenai ilmu tersebut.
12 Idgham Mutaqaribain Mengidghamkan dua bunyi huruf yang bertemu dan berhampiran makhraj tetapi berlainan sifat kedua-dua huruf tersebut.
13 I’Rab Ilmu yang membahas kedudukan setiap kata dalam suatu kalimat.
14 Ja'Afar Bin Abu Talib Beliau adalah anak kepada Abu Talib dan sepupu kepada Nabi s.a.w. Beliau memeluk Islam dam telah mati syahid ketika menentang Rome yang mempunyai bilangan tentera berlipat kali ganda daripada tentera Islam di dalam peperangan Muktah.
15 Khiar Aib Pembeli boleh memulangkan balik barang yang telah dibeli kalau barang itu rosak, sebelum diterima atau rosak yang disembunyikan.
16 Korban 1-Menyembelih binatang ternakan pada hari korban untuk mendapatkan pahala korban. 2- Hari Raya Aidil Adha juga dikatakan hari raya korban.
17 Taghrib Kelompok yang mampu meneruskan pendidikan ke luar negeri (negara barat)
18 Tauhid Rububiyah Mengesakan Allah dengan perbuatan-Nya, seperti penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, dsb.

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z