Arti Kata "Riba Fadhal" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/riba-fadhal

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Riba Fadhal menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Riba Fadhal Jual-beli atau tukar-menukar terhadap satu barang yang zatnya sama tapi lualitasnya berbeda. misalnya barang 1 kilo ditukar dengan 2 kilo kerana beda mutu; atau pinjam 15.000 bayar 20.000; kedua cara

Lebih lanjut mengenai Riba Fadhal

Riba Fadhal terdiri dari 2 kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut:

Jual Salam Jual beli barang yang belum ada pad majlis akad. Sebagai contoh, Saya menjual kepada awak sebuah almari pakaian, bentuknya sekian-sekian. Pembeli setuju serta membayar harganya dan almari itu datang kemudian.
Al-Haiyu Satu daripada nama Allah (al-asma' al-husna) yang bermaksud yang hidup selama-lamanya dan tidak akan mati.
Al-Hakam Satu daripada nama Allah S.W.T. yang wajib kita percayai. Bererti Yang Maha Menentukan Hukuman perkara-perkara yang berlaku ke atas makhluknya dan tiada siapa yang dapat menghalang. Sesiapa yang berzikir Ya hakam pada tengah malam dalam keadaan suci dan khusyuk sebanyak 68 kali, Allah S.W.T. akan me...
Al-Hakim Satu daripada nama Allah S.W.T. (al-asma' al-husna) yang bermaksud yang Maha Bijaksana.Tiap-tiap sesuatu ciptaanNya mempunyai tujuan yang tidak sia-sia. Jika dibaca 300 kali Ya hakim tiap-tiap hari, akan dibuka pintu hikmat dan dijauhkan segala yang memudaratkan dengan izin Allah S.W.T.
Al-Khabir Satu daripada nama Allah S.W.T. (al-asma al-husna) yang bererti Yang Amat Mengetahui dengan seluas-luas akan hakikat sesuatu daripada perkara besar hingga kepada perkara-perkara kecil. Sesiapa yang berzikir Ya Khabir sebanyak 812 kali tiap-tiap hari selama seminggu, akan datang khabar yang dikehenda...
Al-Khaliq Satu daripada nama Allah (al-asma al-husna) yang bererti pencipta segala makhluk. Sesiapa yang berzikir Ya khaliq sebanyak 731 kali, Allah S.W.T. akan menerangkan mata hatinya.
Ali Bin Abi Talib Beliau telah dilahirkan di Mekah kira-kira 23 tahun sebelum Hijrah. Beliau adalah kanak-kanak yang mula-mula memeluk agama Islam, anak angkat dan menantu Rasulullah s.a.w. Beliau seorang yang luas ilmu pengetahuan, cerdas berfikir, panglima yang gagah perkasa serta digelar Karamullahu Wajhah dan jug...
Alif Lam Qamariah Satu daripada istilah hukum tajwid iaitu tiap-tiap alif lam yang ada pada awal kalimah yang bermula dengan huruf-huruf berikut- alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghin, fa, kob. Kaf, mim, wau, ha dan ya. Hukum bacaannya ialah hendaklah dibaca dengan jelas bunyi lam mati .
Alif Lam Syamsiah Satu daripada istilah hukum tajwid. Iaitu tiap-tiap alif lam yang ada pada awal kalimah yang bermula dengan huruf-huruf berikut- ta, sa, dal,zal, ra, zai, sin, syim, sod, dhot, to, zo, lam, nun. Hukum bacaannya ialah bunyi lam mati dihilangkan dan huruf alif disabdukan kepada huruf yang berikutnya.
Azlam Satu cara zaman Jahiliyah mencabut undi bagi menentukan urusan mereka hendak melakukan pekerjaan penting. Kalau undian itu menunjukkan kejayaan, ia akan melakukannya jika tidak urusan itu ditangguhkan.
Baha' Satu mazhab daripada Syiah. Pengasasnya Mirza Hussain Baha' Ullah yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Diantara ajaran mazhab Baha' ialah agama Islam, Yahudi dan Kristian itu semua adalah benar dan hendaklah disatukan dan rasul-rasul itu penjelmaan Tuhan. Fahaman ini adalah salah mengikut Islam yang seb...
Baitulmal Satu jabatan kewangan di bawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan adat istiadat orang Melayu tiap-tiap negeri di Malaysia. Jabatan ini ditugaskan mengendalikan kewangan seperti memungut hasil zakat dan lain-lain serta membahagi-bahagikan perbelanjaan kepada badan kebajikan yang berhubung den...
Bani Israel satu bangsa yang berasal daripada keturunan Nabi Allah Yaakub a.s. atau yang terkenal dengan panggilan Yahudi. Mereka pada mulanya kaum yang banyak dikurniakan nikmat dan dibangkitkan beberapa orang rasul daripada mereka. Namun disebabkab mereka angkuh, mereka menerima kutukan Allah S.W.T. Israel be...
Dakwah Satu usaha mengajak orang ramai mengerjakan kebajikan dan meningngalkan segala kemungkaran. Usaha dakwah sangat mulia. Otrang yang berdakwah dianggap menyambung tugas Rasulullah s.a.w. tetapi hendaklah dijalankan dengan bijak supaya tidak memaksa orang lain.
Furqar Satu daripada nama al-Quran, yang bermaksud membezakan perkara yang salah dan yang benar.
Gharibul-Quran Satu ilmu yang khusus membicarakan dan menerangkan erti perkatan ganjil yang terdapat di dalam Al-Quran.
Halal Satu daripada hukum feqah yang bermaksud yang tidak ditegah untuk melakukannya atau meninggalkannya. Ia sama ertinya dengan mubah.
Hams Satu daerah di negara Syria. Ditakluki oleh tentera Islam di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid semasa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab.
Hijir Ismail Satu tembok berbentuk bulan sabit. Terletak diantara sudut Syam dengan Iraki di dalam bangunan Kaabah. Para haji yang sudah melakukan tawaf disunatkan mengerjakan solat sunat dua rakaat di sini.
Idgham Mutamasilain Satu cara membaca ayat al-Quran dengan mengidghamkan huruf mim yang mati kepada mim yang hidup.

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z