Arti Kata "Riba Nasi’Ah" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/riba-nasiaah

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Riba Nasi’Ah menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Riba Nasi’Ah Pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambahan (riba) atau bunga ketika akan membayarnya, hukumnya haram.

Lebih lanjut mengenai Riba Nasi’Ah

Riba Nasi’Ah terdiri dari 2 kata. Kata tersebut mempunyai 7 kata terkait yakni sebagai berikut:

Riba Sesuatu yang bertambah, terjadi dalam bentuk tukar-menukar, hutang-piutang, pinjam-meminjam dsb. Hukumnya haram.
Haram
Riba Nasi’Ah Pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambahan (riba) atau bunga ketika akan membayarnya, hukumnya haram.
Riba Fadhal Jual-beli atau tukar-menukar terhadap satu barang yang zatnya sama tapi lualitasnya berbeda. misalnya barang 1 kilo ditukar dengan 2 kilo kerana beda mutu; atau pinjam 15.000 bayar 20.000; kedua cara
Idgham Mutaqaribain Mengidghamkan dua bunyi huruf yang bertemu dan berhampiran makhraj tetapi berlainan sifat kedua-dua huruf tersebut.
Pakaian Haram Pakaian dari sutera dan emas bagi laki-laki, pakaian perempuan yang dipakai laki-laki, pakaian laki-laki yang dipakai perempuan, pakaian kemegahan dan kesombongan (syuhrah), pakaian yang berlebiihan.
Iktiraf Memberikan pengakuan terhadap sesuatu perkara.

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z