Arti Kata "Rikaz" menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam/rikaz

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Rikaz menurut Kamus Agama Islam.

No Kata Arti
1 Rikaz (Harta Temuan) adalah; 1. harta terpendam/harta karun yang ditanam oleh orang-orang dahulu yang isinya antara lain emas dan perak. 2. Segala hasil benda-benda tambang yang baru diketemukan dan semua

Lebih lanjut mengenai Rikaz

Rikaz terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut:

Karun orang yang paling kaya pada zaman Nabi Musa a.s. tetapi menindas orang yang miskin dan angkuh dengan kekayaannya lalu menjadi kufur. Lalu Allah S.W.T. memrintahkan bumi menelan dirinya serta hartanya.
Idgham Mutamasilain Satu cara membaca ayat al-Quran dengan mengidghamkan huruf mim yang mati kepada mim yang hidup.
A'Rabi Orang arab yang mendiami di pendalaman padang pasir. Mereka hidup cara kuno, berkelompok- kelompok dan berpindah-randah dari satu tempat ke tempat lain, kerana mencari tempat yang sesuai untuk ternakan mereka.
Ahlul Kitab Orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang masih mengamalkan ajaran lama mereka sesudah kebangkitan Nabi s.a.w. dan mereka dihukumkan kafir kerana tidak mengikut syariat Nabi s.a.w. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka ialah orang Islam yang halal berkahwin dengan perempuan mereka dan sembeliha...
Ahlul Quran Orang yang arif dalam pembacaan Al-Quran dan isinya serta tafsir kitab Al-Quran.
Ajnabi Orang lelaki dan perempuan yang halal berkahwin iaitu bukan muhrim. Mereka wajib menutup aurat dan dalam pergaulan yang terbatas.
Akil Baligh Orang yang sudah cukup umur dan berfikiran waras atau orang mukalaf. Mereka diwajibkan mengerjakan suruhan Allah S.W.T. dan menjauhi segala laranganNya. Cukup umur bagi kanak-kanak perempuan ialah apabila genap berumur dua belas tahun atau kedatangan haid. Dan kanak-kanak lelaki pula ialah 15 tahun...
Al-Fai Harta tawanan perang yang didapati tanpa peperangan. Umpamanya musuh cabut lari sebelum berlaku peperangan dengan meninggalkan harta mereka. Harta tersebut dijadikan harta milik negara.
Al-Fatihah (Surah) Antara surah al-Quran yang terpenting kerana surah ini satu daripada rukun solat. Tanpa membacanya solat tidak sah. Surah ini mengandungi tujuh ayat yang diturunkan di Mekah. Al-fatihah bermaksud pembukaan.
Badwi Orang Badwi adalah panggilan bagi orang Arab yang tingggal di pendalaman padang pasir atau mereka yang tinggal jauh dari bandar. Cara kehidupan mereka berbeza dengan cara orang Hadhari.
Fakir Orang yang berhajat kepada pertoongan. Contohnya manusia fakir kepada Allah S.W.T. 2- Orang yan tida pendapatan langsung dan tiada menanggung nafkahnya. Orang ini tidak diwajibkan membayar zakat tetapi layak menerima zakat.
Faqih Orang yang mahir dalam ilmu feqah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Fasik Orang yang melakukan dosa besar tanpa betaubat. Atau orang yang melakukan dosa kecil yang berlarutan dan orang yang melakukan kejahatan sesama manusia.
Gharim orang yang terhutang untuk membelanjakan sesuatu yang baik dan tidak mampu membayarnya. Orang ini layak menerima zakat harta.
Hajib Orang yang kedudukannya menghalangi orang lain beroleh harta warisan, atau mengurangi perolehan warisan orang lain. Misalnya Bapak menghalangi perolehan waris kakek, anak menghalangi perolehan waris
Hakim Orang yang memutuskan pertikaian/persengketaan antara dua orang atau lebih.
Hunafa (Lurus) orang-orang saleh yang tidak mau mengikuti segala perilaku kotor dan tata   cara peribadatan jahiliyah
Ibnus Sabil Orang-orang musafir yang bertujuan untuk kebaikan yang baginya berhak diberi zakat.
Khunsa orang yang tidak jelas jantinanya sama ada lelaki atau perempuan.
Mafquud orang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui dimana dia, masih hidup atau sudh mati.

Kata yang mirip

No Kata Arti
1 Fajar Kazib Cahaya yang terbit di kaki langit kelihatan menjurai-jurai menjelang waktu subuh. Cahaya ini terbit sekejap sahaja. Kemudian langit gelap semula, tidak lama selepas itu baru terbit fajar kedua dan masuk waktu subuh.

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z