Kata Awalan M Menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Agama Islam

No Kata Arti
1 Madaniyah Ayat atau surah yang turun seduah hijrah; baik ia turun di Makkah ataupun di Madinah, ataupun di dalam salah satu perjalanan.
2 Madzi Air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat senggama atau ketika sedang bercanda, kadang-kadang keluarnya tidak terasa. Jika ia menimpa badan wajib dicuci, dan jika menimpa kain, cukuplah dengan
3 Mafhum hukum yang tidak ditunjukkan oleh ucapan lafad itu sendiri, tetapi dari pemahaman terhadap ucapan lafaz tersebut.
4 Mafquud orang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui dimana dia, masih hidup atau sudh mati.
5 Mahjub Orang yang terdinding atau terhalang mendapatkan harta warisan kerana adanya ahli waris lain yang nasabnya lebih dekat kepada si mati (kerana adanya hajib).
6 Mahjuub Orang yang terhalang dari warisan kerana adanya orang lain.
7 Mahruum Orang yang tidak berhak untuk memperoleh warisan.
8 Majusi Orang yang menyembah api atau cahaya: Mazdaisme.
9 Makiyah Surah atau ayat yang diturunkan di Makkah (sebelum hijrah).
10 Makruh Sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala, sehingga larangan yang tidak keras itu sebaiknya ditinggalkan. Misalnya merokok.
11 Manthuq Hukum yang ditunjukkan oleh ucapan lafaz itu sendiri.
12 Mashlahah Kepentingan, manfaat.
13 Ma’Rifat Tertentu.
14 Muallaf Orang yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam akibat keislamannya masih lemah atau agar tidak berbuat durhaka kepada kaum muslimin.
15 Muamalat Segala sesuatu yang berkenaan dengan jual beli, tukar-menukar, dll. yang dapat bermanfaat kepada orang lain dengan hukum-hukum yang ditetapkan syariâat.
16 Mubah/Ja’Iz Sesuatu yang jika dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, dan betitu pula jika ditinggalkan. Misalnya makan yang halal, menulis, dll.
17 Mubayyan Lafaz yang jelas dan tegas penunjukannya.
18 Mudda’I (Pendakwa) Orang yang meminta hak.
19 Mugholazhah; Najis Adalah najis berat berupa anjing, babi dan anak dari keduanya. Cara menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 x dan salah satunya dicampur dengan tanah.
20 Muhkam-Ayat Ayat yang terang, tegas maksudnya dan dapat dipahami dengan mudah.