Kata Awalan R Menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Agama Islam

No Kata Arti
1 Radd pengembalian apa yang tersisia dari bahagian dzawul furudh nasabiyah kepada mereka, sesuai dengan besar-kecilnya bahagian mereka.
2 Rahan (Gadai) Penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.
3 Riba Fadhal Jual-beli atau tukar-menukar terhadap satu barang yang zatnya sama tapi lualitasnya berbeda. misalnya barang 1 kilo ditukar dengan 2 kilo kerana beda mutu; atau pinjam 15.000 bayar 20.000; kedua cara
4 Riba Nasi’Ah Pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambahan (riba) atau bunga ketika akan membayarnya, hukumnya haram.
5 Riba Sesuatu yang bertambah, terjadi dalam bentuk tukar-menukar, hutang-piutang, pinjam-meminjam dsb. Hukumnya haram.
6 Rikaz (Harta Temuan) adalah; 1. harta terpendam/harta karun yang ditanam oleh orang-orang dahulu yang isinya antara lain emas dan perak. 2. Segala hasil benda-benda tambang yang baru diketemukan dan semua
7 Riya (Pamer) orang yang berbuat hanya sekedar untuk mendapat pujian dari orang lain.
8 Rujuk
9 Rujukan tempat kembali, sumber, referensi.
10 Ruqba Pemberian suatu benda kepada orang lain dengan perjanjian: jika penerima sudah mati maka barang itu kembali kepada si pemberi. tetapi jika pemberi mati terlebih dahulu maka barang itu menjadi milik p
11 Ruqbaa Pemilikan barang bagi siapa yang masih hidup diantara dua orang.