Kata Awalan S Menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Agama Islam

No Kata Arti
1 Sabilillah Segala bentuk kebaikan yang berguna untuk umum,  juga penuntut ilmu, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah.
2 Safah (Dungu) Tidak sempurna akal, tidak mempunyai kecerdasan untuk memelihara dan mempergunaknan harta menurut cara yang benar.
3 Sedekah Menghibahkan apa yang diinginkan pahalanya di akhirat. Pemberian yang bermanfaat kepada orang lain, misalnya makanan, minuman atau harta dengan tidak mengharap balasan kecuali ridha Allah semata.
4 Shighah Ucapan, lafaz.
5 Shul-Hu Perdamaian atau meniadakan perselisihan kerana terikat oleh perjanjian atau hukum.
6 Sihir Jampi dan mantera serta perkataan yang diucapkan, atau menggunakn sesuatu yang dapat berpengaruh pada badan, hati atau akal orang yang terkena sihir secara langsuang.
7 Silsilatul Baul Orang yang ditimpa saban-saban kecing
8 Solat Dhuha Solat sunah 2 rakaâat atau 8 rakaâat atau 12 rakaâat yangwaktunya mulai terbitnya matahari setinggi tombak (sekitar jam 8 pagi) hingga menjelang waktu dzuhur.
9 Solat Hajat Solat sunah 2 rakaâat yang waktunya tidak ditentukan, sesudah bersalam maka berdoâalh kepada Allah sesuai dengan hajatnya.
10 Solat Istikharah Solat sunah 2 rakaâat minta pilihan terbaik kepad Allah, waktu mengmalkannya tidak ada ketentuan. Sesudah solat maka memohonlah doâa kepada Allah akan segala apa yang menjadi pilihan dari  hajatnya
11 Solat Istisqa Solat sunah 2 rakaâat untuk meminta hujan yang dikerjakan dengan berjamaâah.
12 Solat Khauf Solat ketika dalam keadaan ketakutan, misalnya peperangan.
13 Solat Khusuf Solat sunah 2 rakaâat jika terjadi gerhana bulan, jika terjadi gerhana matahari disebut solat kusuf.
14 Solat Musafir solat sunah 2 rakaâat ketika akan bepergian atau pulang dari bepergian.
15 Solat Rawatib solat sunnah yang mengiringi solat fardhu (qobliyah dan Baâdiyah).
16 Solat Tahajjud solat sunah 2 rakaâat yang jumlahnya tidak dibatasi, diahiri dengan solat witir. Waktunya setelah bangun tidur pada waktu Isya atau sedudah larut malam hingga menjelang shubuh.
17 Solat Tahiyatul Masjid solat sunah 2 rakaâat ketika telah memasuki masjid.
18 Solat Tarawih solat sunnah yang dikerjakan secara berjamaâah pada bulan Ramadhan.
19 Solat Witir solat yang bilangan rokaâatnya ganjil, mislanya satu, tiga, lima, tujuh, sembilan atau sebelas rakaâat.
20 Solat Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah dan disudahi dengan memberi salam.