Kata Awalan T Menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Agama Islam

No Kata Arti
1 Tabarruk Mencari berkah.
2 Tadabbur Memfokuskan hati untuk memikirkan makna yang diucapkannya seningga ia mengetahui maksud dan arti seriap ayat yang dibacanya.
3 Taghrib Kelompok yang mampu meneruskan pendidikan ke luar negeri (negara barat)
4 Takhaaruj Perdamaian antara ahli waris untuk mengeluarkan sebahagian mereka dri pewarisan dengan imbalan tertentu.
5 Tamyiz Boleh membezakan yang antara yang baik dan buruk.
6 Taqdim Mendahulukan.
7 Taqlid Mengikuti satu ajaran yang antara lain hukum Islam tanpa ditunjukkan oleh gurunya dengan cara yang pasti baik dengan bukti mahupun dalil sehingga mengarah kepada ikut-ikutan dalam menerima ajaran huku
8 Tarjih
9 Tartil Membaca huruf secar tajwid (baik dan tepat) dan mengetahui waqaf.
10 Tasawuf Sikap dan perilaku hidup sederhana dan menjauhi kesenangan dan kemewahan hidup duniawi.
11 Tasyrif Memuliakan.
12 Tatswib Mengucapkan kata âAshsolatu khoirum minan naumâ setelah âHayya âalal Falahâ pada azan subuh.
13 Tauhid Asma’ Wa Sifat Menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya berupa nama-nama yang baik, dan sifat yang mulia bagi Allah, tanpa penyelewengan, penafian, bertanya bagaimana dan penyerupaan.
14 Tauhid Rububiyah Mengesakan Allah dengan perbuatan-Nya, seperti penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan, dsb.
15 Tawarruk; Duduk Duduk dengan menegakkan kaki kanan sambil menghadapkan jai-jarinya ke arah kiblat dan melipatkan kaki kiri di bawahnya sambil duduk dengan panggul di atas lantai.
16 Tayammum Bersuci dengan menggunakan debu sebagai ganti wudhu atau mandi kerana berhalangan memakai air.
17 Ta’Khir Mengakhirkan.
18 Ta’Zhim Mengagungkan.
19 Thawaf Ifadhah (Thawaf Ziarah) adalah thawaf yang dikerjakan pada hari raya haji dan termasuk dalam rukun haji, boleh ditangguhkan pada hari-hari tinggal di Mina.
20 Thawaf Wada’ (Thawaf Perpisahan) Kewajiban berthawaf bagi semua orang yang berhaji kecuali wanita-wanita yang haid dan nifas, ketika jamaâah haji akan pulang ke negaranya.