Kata Awalan U Menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Agama Islam

No Kata Arti
1 Ukht Saudara perempuan
2 Ulul Arham Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan si mati atau tergolong keluarga dekat tetapi tidak termasuk sebagai ahli waris.
3 Umm Ibu
4 Umra Pemberian sesuatu benda atau barang berharga kepada seseorang, hanya untuk selama hidup orang yang diberi itu.
5 Ushul Fiqih Pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqih guna mendapatkan penyelesaian terhadap hukum syariĆ¢at ke arah pemikiran yang lebih tepat dengan disertai dalil-dalil pokok.