Kata Awalan W Menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Agama Islam

No Kata Arti
1 Wadi Air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Ia adalah najis tanpa pertikaian. Aisyah: âadapun wadi ia adalah setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluannya lalu berwudhuk dan tida
2 Wadi’ah Bahasa : Simpanan atau taruhan. Istilah : Satu akad perjanjian di antara pihak pemilik menyerahkan hartanya atau mengamanahkan hartanya kepada seseorang atau pihak tertentu dengan tujuan untuk disimpan dan dijaga keselamatannya
3 Wakaf Dzurri Wakaf untuk anak cucu atau kaum kerabat dan orang-orang fakir.
4 Wakaf Khair I Wakaf untuk kebaikan umum.
5 Wakaf menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.
6 Wakalah Penyerahan perwakilan misalnya penyerahan satu tugas terhadap orang lain. Termasuk Panitia zakat fitrah atau panitia yang diberi tugas untuk membagi-bagikan daging kurban.
7 Wali Allah Orang yang beriman dan selalu bertakwa, taat, patuh, dan dekat kepada Allah.
8 Wali Penguasa atau lelaki yang merestui atau mengijabkan akad-nikah kepada calon mempelai laki-laki atau kepada wakilnya.
9 Walimah Pesta atau kenduri yang diadakan pada acara pernikahan walaupun dengan memotong seekor kambing; hukumnya sunaah.
10 Waqaf
11 Warisan Harta peninggalan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
12 Wasiat
13 Wasifah/Kasifah Ertinya ketat menampakkan bentuk badan dan tipis, seningga namkpak bahagian di bawah bajunya.
14 Wudhu Bersuci dengan air mengenai muka, kedua tangan, kepala, dan dua kaki.
15 Wukuf Datang, berada atau berhenti di Arafah baik dalam keadaan tidur, bangun, berkendaraan atau berjalan. Waktunya dimulai sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada