Kata Awalan Z Menurut Kamus Agama Islam

Pranala (link): https://www.maknaa.com/agama-islam

Indeks Kamus Agama Islam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Agama Islam

No Kata Arti
1 Zakat Fitrah Zakat dalam bentuk makanan yang mengenyangkan seperti beras atau jagung yang menjadi makanan pokok bagi yang mengeluarkan zakat sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter, boleh pula diganti dengan harga pada wak
2 Zakat Kewajiban mengeluarkan harta bagi orang-orang yang mampu menurut hukum syariâat, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya guna penyucian diri terhadap harta mereka.
3 Zalim Menghakimi perkara antara 2 pihak dengan tidak adil, merampas hak orang lain, dll.
4 Zauj Suami
5 Zaujah Isteri
6 Zihar Ucapan suami yang menyamakan isterinya dengn ibunya.  Haram hukumnya bagi suami-isteri itu âberkumpulâ, kecuali setelah membayar denda kafaran zihar.