Kata Awalan T Menurut Kamus Hukum

Pranala (link): https://www.maknaa.com/hukum

Indeks Kamus Hukum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Hukum

No Kata Arti
1 Teori Domein Raffles ketentuan mengenai kekuasaan bangsawan Inggris atas tanah, orang biasa hanya dapat menyewa tanah tersebut
2 Tersangka Seseorang yangd disangka melakukan tindak pidana atas dasar bukti permulaan yang cukup. Sebutan tersangka dipakai biasanya setelah polisi dan jaksa penuntut umum telah melakukan penyidikan terhadapnya
3 Tertangkap tangan
4 The Foreign Court Theory (FCT) hakim suatu negara bertindak seolah-olah sebagai forum/pengadilan asing untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan cara yang digunakan forum/pengadilan asing (ing)
5 Tunjangan Tetap Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya dan diberikan dengan tidak dipengaruhi jumlah kehadiran
6 Tunjangan Tidak tetap Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila buruh masuk bekerja
7 tahkim (1) perihal menjadikan hakim; (2) keputusan (pertimbangan)
8 talak perceraian dalam hukum Islam atas kehendak suami
9 tanah gogolan tanah kepunyaan bersama dari warga desa yang pertama-tama menduduki lingkungan tanah tersebut
10 terdakwa seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di depan persidangan; dakwaan tuntutan perkara; tuduhan;
11 tergugat seseorang yang digugat di pengadilan;
12 tuntut, menuntut menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke pengadilan;
13 tuntutan sesuatu yang dituntut; gugatan; dakwaan;