Kata Awalan C Menurut Kamus Indonesia Aceh

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-aceh

Indeks Kamus Indonesia Aceh

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Aceh

No Kata Arti
1 cabai capli, campli
2 cabang cabeueng, cadeuen, dheuen
3 cabik
4 cabuk cabo'
5 cabul keuji, jahé
6 cabut böt, cabö, ;lhu
7 cacar plaweue
8 cacat cacat, ceupa, cupa
9 caci maki caröt, seurapa
10 caci ceula, ceureuca
11 cacing glang, pleuen
12 cadang geunantoe
13 cadar keuluböng, kluböng
14 cadel tilö
15 cagar gala, geunala
16 cagu cong
17 cahaya cahya, cuwaca, kilab
18 cair cayé
19 cais taloekang, keukang
20 cakap marit, narit, tutö