Kata Awalan L Menurut Kamus Indonesia Aceh

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-aceh

Indeks Kamus Indonesia Aceh

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Aceh

No Kata Arti
1 laba laba, munapa'at pa'jdah
2 labah-labah ramideuen
3 labang melabang, teumpa beusoe
4 label cab ba' barang, mèrè' meuniyaga
5 labelum tampö'bungong siyung-yung, meujumoh lagèe lidah
6 laberang taloe-linggang kapai
7 labi-labi banèng, lantui
8 labil cémcala, kèt-kot, meunta'-meunté meurara, meuyung-yung
9 labirin jalan hana meu'atö, calom malom, rungga atawa lueng
10 labium bibi
11 labrak tasoe, seueb, eunchö', labon
12 labuh laböh, kebawah suyo'
13 labur labö, ceumeucat
14 labut patöt, laya'
15 lacak mita, seutot, rih'eut, seulide'
16 laci aneu' mèh, suet, kuta'
17 lacur mubiduen, biduen
18 lacut seunuet, seupöt
19 lada lada, capli
20 ladah ceuma, luwat