Kata Awalan M Menurut Kamus Indonesia Aceh

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-aceh

Indeks Kamus Indonesia Aceh

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Aceh

No Kata Arti
1 maaf ampön, meu'aih
2 mabuk mabö'
3 macam macam, lagèe, sipeureuti
4 macan rimueng
5 macet teudong, meusanto'
6 madat candu
7 madu ie unoe
8 magnet beusoe brani
9 maha meuha, meuhajana
10 mahal meuhai
11 mahar jeunamèe
12 mahir mah'è, cakap
13 mahkota meukuta
14 main meu'èn, manyèn
15 mait manyèt
16 majikan toké, mèela
17 maju ja' u keue, gra'u keue
18 maka kömdiyan, sampoe
19 makam jeurat, kubu
20 makan pajöh