Kata Awalan N Menurut Kamus Indonesia Aceh

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-aceh

Indeks Kamus Indonesia Aceh

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Aceh

No Kata Arti
1 nada su
2 nadi urat nadi
3 nafkah napeukah
4 nafsu h'eut, hawa, ngeurén
5 naga uleue raya
6 naik é', teungoh
7 najis leuta, najih
8 nakal jeuheuet, nakai, eungka'
9 naluri gra'até
10 nama nan
11 namun tapi, meuseuki
12 nanah danoh, nanoh
13 nanas aneuih
14 nangka boh panaih, ba' panaih
15 nanti enteu', entreu', teuma
16 napas naph'aih
17 nasehat nasihat, wasiet
18 nasi bu
19 nasib naséb
20 naskah naseukah