Kata Awalan K Menurut Kamus Indonesia Batak

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-batak

Indeks Kamus Indonesia Batak

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Batak

No Kata Arti
1 kacau gaor; kacau balau. sursar
2 kadang sipata
3 kain (pakaian) abit, diabiti, diabithon, mangabiti, marabit, parabiton
4 kaki pat
5 kalau molo
6 kambuh manombo
7 kami hami
8 kamu hamu
9 kandungan tabutabu, kandungannya. tabutabuna
10 karena alana
11 kasih lehon, kekasih. hallet, kasihan. asi
12 kasur podoman
13 kata hata, dok ; katakan. hatahon, dokhon; sepatah kata. sangkambaba; katakan: dok, paboa; dikatakan: didok; dipaboa
14 kau ho
15 kawan dongan, kedan
16 kawin sohot, mengawinkan. pasohot, perkawinan. parsohotan; berrumah tangga. marhasohotan
17 kaya mora; berada. mamora
18 kebenaran sintong, kebenaran yang tak perlu dikatakan. hata hehem
19 kecil metmet, hetek, saling menganggap rendah. masihetehi; sebagian kecil-punsu tali; masa kecil (anak2).gelleng
20 kedai lapo, kode