Kata Awalan B Menurut Kamus Indonesia Italia

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-italia

Indeks Kamus Indonesia Italia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Italia

No Kata Arti
1 bab capitolo
2 babad cronaca
3 babak round
4 babat trippa
5 babi suino
6 babirusa cervi maiale
7 babit Babbit
8 babon gallina
9 babtis battezzare
10 babun babbuini
11 babut tappeto
12 babysit babysitter
13 baca leggere
14 bacaan lettura
15 bacakan leggere
16 bacar garrulo
17 bacin marcio
18 backup di riserva
19 bacokan pugnalata
20 bacot grugno