Kata Awalan N Menurut Kamus Indonesia Italia

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-italia

Indeks Kamus Indonesia Italia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Italia

No Kata Arti
1 naas menagramo
2 nabati verdura
3 nabi profeta
4 nada tono
5 nadanya tono
6 nadi impulso
7 nafas respiro
8 nafkah vivente
9 nafsu lussuria
10 naga drago
11 nah bene
12 nahu grammatica
13 naif ingenuo
14 naik giro
15 naikkan aumentare
16 naiknya salire
17 najis immondo
18 nakal cattivo
19 nakhoda skipper
20 nakuti Spaventare