Arti Kata "adik sepupu" menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa/adik-sepupu

Halaman ini menjelaskan Arti Kata adik sepupu menurut Kamus Indonesia Jawa.

No Kata Arti
1 adik sepupu anaké paklik utawa bulik

Lebih lanjut mengenai adik sepupu

adik sepupu terdiri dari 2 kata. Kata tersebut mempunyai 13 kata terkait yakni sebagai berikut:

anak
atau utawa
paman paklik
bersanak memitran
ditanak digodhok
laksanakan ujub
menanak nggodhok
panakawan abdi pandhérék
sanak keluwarga sing rada adoh; kawanuhan
tanak godhok
tanakan godhokan
adik sepupu anaké paklik utawa bulik
uling anak sidhat; anak sengkeran; bojo simpenan

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z