Kata Awalan A Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 aba-aba préntah nganggo swara
2 aba préntah sarana swara; uni; swara; ujar
3 abad wektu satus taun; jaman
4 abangan wong islam nanging ora solat
5 abdi batur; réwang
6 abon lelawuhan saka daging disuwir-suwir banjur digoreng
7 abrik ngabul-abul; nggawe bosah-baseh
8 abu awu
9 acar lelawuhan saka timun dicencem cokak
10 acung nyongataké driji
11 ada katon; maujud; duwé; kadunungan
12 adat adat
13 adik ipar adik ipé
14 adik sepupu anaké paklik utawa bulik
15 adik
16 adil
17 adu-adu bola-bali wadul
18 adu
19 aduan
20 agak semu; sathithik-sathithik