Kata Awalan C Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 cabai rawit lombok jemprit
2 cabai lombok
3 cabut
4 cacah wilangan
5 cacahnya akéhé; gunggungé
6 cacat
7 cacatan pepoyok
8 cadang sediyan
9 cadangan sediyan
10 cadas wadas
11 cadel cédhal
12 cair
13 cakap (bercakap) caturan, nggedabrus, wawansabda
14 cakap
15 cakar-cakar gruwak-gruwak
16 cakar
17 cakaran tatu tilas dicakar
18 cambuk sabet; cemethi
19 campak lara gabag; gabagen
20 campur