Kata Awalan D Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 dada
2 dadar nggoréng endhog kanthi diublak luwih dhisik
3 dadu dhadhu
4 dagang bakulan sing gédhé
5 dagangan apa-apa sing didol
6 dagel mbanyol; nglucu
7 dagelan lelucon; lawak
8 daging
9 dagu janggut
10 dahaga ngelak
11 dahak riyak
12 dahan kering pang garing
13 dahan
14 dahi
15 dahulu
16 daki
17 dalam
18 dalang dhalang
19 damba nggadhang
20 dan lan, dalah