Kata Awalan G Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 gabah las-lasing pari
2 gabak cacar
3 gaber mutahaké mamahan karo disemprotaké
4 gablok nyablék seru ing geger
5 gabuk kopong; ora enek isiné
6 gabung ndadékaké siji
7 gabus arané wit empuk bisa digawé tutup botol; kutuk; deleg; atén-aténé wit télo kaspé
8 gada penthungan cendak
9 gadai ngutangi dhuwit nganggo cekelan barang
10 gadaian barang kang digadhékaké
11 gading siyung gajah
12 gado-gado gadho-gadho
13 gado gadho-gadho
14 gadoan apa-apa sing digadho; klenèngan nganggo gamelan sing perlu aé
15 gaduh ramé; umek
16 gadung gadung (aran woh-wohan)
17 gadungan tiron; palsu; apus-apusan
18 gagah
19 gagang
20 gagap-gagap gagap-gagap; grayangan