Kata Awalan I Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 ibadah ngibadah
2 ibarat kayata; umpama
3 iblis sétan
4 ibu bapak wong tuwa sakaroné
5 ibu
6 ici nyoba rasa panganan
7 idam adreng kepingin mangan woh-wohan
8 iga iga
9 igau ngomyang; guneman ora karuan
10 ijab kabul nikah ing ngarepe penghulu
11 ijab nikah ing ngarepe penghulu
12 ikal ngukel
13 ikan
14 ikat
15 ikhlas lilo
16 ikhtiar usaha
17 ikut bicara urun rembug
18 ikut-ikutan melu-melu
19 ikut melu
20 ilalang suket alang-alang