Kata Awalan J Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 jadi bengkok dadi pélot
2 jadi-jadian
3 jadi
4 jaga malam ngronda
5 jaga-menjaga padha déné njaga
6 jaga
7 jagabaya polisi désa
8 jagabela algojo
9 jagal tukang mbelèh raja kaya
10 jagalan papan kanggo mbeléh raja kaya
11 jago aduan jago sing diedu
12 jago melile jago sing ora wani babon
13 jago sembelihan jago sing lumrahé dibeléh
14 jago pitik lanang; wong sing diajokné néng pilihan
15 jagoan jago sing isih enom
16 jagong mara linggihan marang wong kang duwé gawé
17 jagongan linggihan simnambi omong-omongan
18 jagung jagung
19 jahanam neraka; tembung pepisuhan
20 jahat