Kata Awalan K Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 kabar angin kabar sing durung nyata
2 kabar warta; pawarta
3 kabul katurutan; kasembadan
4 kabur katut angin; ilang; muspra
5 kabut mendhung
6 kaca benggala pangilon gedhé
7 kaca pangilon; gedhah
8 kacamata tesmak; kaca tingal
9 kacang hijau kacang ijo
10 kacang panjang kacang lanjaran
11 kacang tanah kacang
12 kacang kacang
13 kacel ora bisa mempur
14 kacung jongos bocah cilik
15 kadal kadal
16 kadang-kadang arang; sok
17 kadar
18 kadas kadas (lelara ing kulit)
19 kadasan kadasen
20 kadi jaksa babagan agama Islam