Kata Awalan L Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 laba-laba kala mangga
2 laba bathi
3 labas entèk babar pisan
4 labrak disrengeni; diujar-ujari; dilurugi; dipilara
5 labu waluh
6 lacak tlasing tapak
7 laci slorokan meja
8 lacur madon
9 lada mrica
10 laden réwang
11 lafal rapal
12 lagak solah tingkah; tindak-tanduk
13 laggeng lestari, wektu sing tanpa pungkasan
14 lagi manéh
15 lagu céngkoking guneman utawa tembang; eluk-eluking tembang
16 lahan rindhik; saréh; alon; lirih
17 lahar endhut panas saka ing gunung geni
18 lahat jugangan kuburan
19 lahir batin jaba jero
20 lahir lair; metu (tumrap bayi)