Kata Awalan N Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 naas cilaka
2 nadar kaul
3 nadaran ngleksanani kaul
4 nafkah pametu sing ditampaaké marang sing wadon
5 nafsu
6 nahkoda sudagar palayaran; kaptén prau
7 naib sesulih penghulu
8 naik munggah; tambah; wuwuh
9 najam lintang
10 najis najis
11 nakal ndhugal; ora manutan
12 nalar angen-angen; budi
13 naluri turun; leluhur sing nurunaké
14 nama ejekan pepoyok
15 nama
16 nampan baki
17 nanas nanas
18 nangka muda gori
19 nanti mengko, mangke
20 nasehat pepéling