Kata Awalan O Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 obat-abit diontang-antingaké
2 obat-obatan sawenané obat
3 obat
4 obeng drèi
5 oblong kaos ora ana gulonan
6 obor
7 obral adol barang kanthi rega murah
8 obrok garapan dudu adén-adén; garapan kasar
9 obrokan garapan dudu adén-adén; garapan kasar
10 obrol ngomong gegorohan umuk-umukan
11 obrolan omongan
12 obyak keder; dedreg
13 obyok-obyok tayuban; nanggap lèdhèk
14 obyok kerja bareng
15 obyokan kerja bareng
16 oceh uni (tumrap manuk)
17 ocehan unén-unén
18 ocok dipoyoki
19 odol
20 ogah-ogahan aras-arasen