Kata Awalan Q Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 Quran wahyu Allah sing diturunaké marang Nabi Muhammad
2 qari wong lanang sing maca Al-Quran kanthi dilagokaké
3 qariah wong wadon sing maca Al-Quran kanthi dilagokaké
4 qasar ngringkes (tumrap salat wajib)