Kata Awalan T Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 tabah sabar atine
2 tabaruk berkah
3 tabiat wewatakan; sipat
4 tablet tamba glintiran gèpèng
5 tablig wewarah
6 tabrak tubruk
7 tabuh thuthuking gamelan
8 tadah nampa
9 tadi
10 tafakur ngeningaké cipta
11 tagih njaluk bali kaduwèané
12 tahajjud tahajud
13 tahan bertarung patohan; betah tarung
14 tahan kuwat ngempet; tegel
15 tahanan kunjara
16 tahayul gugon tuhan
17 tahi lalat andheng-andheng
18 tahlil dhikir
19 tahlilan dhikiran
20 tahta ngadeg; madeg ratu