Kata Awalan U Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 uak uwa; sedulur tuwa bapa/biyung
2 uang kopi ujuran
3 uang
4 uap
5 ubah
6 uban
7 ubanan duwè uwan
8 ubek onggoléki ing ngendi-ngendi
9 uber-uberan oyak-oyakan; bledig-bledigan
10 uber oyak
11 ubin jobin; tègel
12 ubun-ubun embon-embonan
13 ucap clathu; guneman
14 ucapan terima kasih panarima
15 ucapan guneman; omongan
16 ucek menet-menet nganggo driji (tumrap mata); ngremet-remet sarto nggosok-gosok (tumrap umbah-umbahan)
17 udik wewengkon kali sing cedhak karo tuké
18 udut rokok
19 ugal-ugalan ndugal
20 ugal ndugal