Kata Awalan V Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 vaksin jinisé lelara sing wis digawé klenger kanggo nyuntik murih tahan lelara
2 vaksinasi suntikan supaya tahan lelara
3 vas wadhah kembang minangka rerenggan
4 vaselin campuran salep
5 vermak ngowahi
6 vetsin bumbu masak sing rupané putih
7 vila pesanggrahan
8 virus bibit lelara
9 visa tandha palilah mlebu menyang negara liya
10 visual bisa dideleng
11 vital penting banget
12 vitamin jat sing penting tumrap kasarasané awak
13 voli poli
14 voltase setrum
15 vonis putusaning hakim ing pengadilan