Kata Awalan W Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 wabah pageblug
2 wadah (makanan) ajang
3 wadah piranti kanggo nyimpen
4 wadak awak; kasar
5 wadas padhas
6 wadat ora nglakoni bebojoan
7 wadon wèdok
8 waduk wadhah pangan ing jero weteng; blumbangan tandhon banyu
9 wafat mati
10 wagu gedhé kaku
11 wahana katrangan tegesing impèn
12 wahyu
13 wajah wanguning rai; polatan
14 wajan piranti kanggo nggorèng saka waja
15 wajar lumrah; samajaté
16 wajib kudu ditindakaké
17 wajik bentuk kothak mèncèng
18 wakaf wakaf
19 wakil sesulih; digantèni
20 waktu