Kata Awalan Y Menurut Kamus Indonesia Jawa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-jawa

Indeks Kamus Indonesia Jawa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Jawa

No Kata Arti
1 ya ya, inggih
2 yak-yakan biyayakan; sarwo kesusu
3 yak biyayakan; sarwo kesusu
4 yakin percaya temenan; mesthi
5 yatim piatu wis ora duwé bapa biyung
6 yatim sadurungé lair bapaké wis mati