Kata Awalan D Menurut Kamus Jawa Indonesia

Pranala (link): https://www.maknaa.com/jawa-indonesia

Indeks Kamus Jawa Indonesia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Jawa Indonesia

No Kata Arti
1 dableg tidak memperhatikan orang yang menyuruh atau menasihati
2 dadah urut; pijat
3 dadak harus, terpaksa
4 dadakan
5 dadar
6 daden geni membuat api
7 daden-daden
8 daden menyalakan api
9 dadi ojat dibicarakan orang banyak
10 dadi
11 dados
12 dadra makin menjadi
13 dagang
14 dagangan barang yang dijual
15 daging yang membungkus tulang manusia dan hewan
16 dahana api
17 dahar memasukkan makanan ke dalam mulut
18 dahuru huru-hara
19 dahwen suka mencerca
20 dakwa menuduh; mendakwa; menerka