Arti Kata "titik gandatiga (triple point)" menurut Kamus Kimia

Pranala (link): https://www.maknaa.com/kimia/titik-gandatiga-triple-point

Halaman ini menjelaskan Arti Kata titik gandatiga (triple point) menurut Kamus Kimia.

No Kata Arti
1 titik gandatiga (triple point) temperatur dan tekanan pada mana semua (tiga) fase suatu zat berada dalam kesetimbangan.

Lebih lanjut mengenai titik gandatiga (triple point)

titik gandatiga (triple point) terdiri dari 4 kata. Kata tersebut mempunyai 17 kata terkait yakni sebagai berikut:

temperatur sifat suatu benda yang menetapkan arah aliran serta merta.
fase, diagram (phase diagram) suatu diagram yang menunjukkan hubungan temperatur-tekanan antara ketiga fase (dari) suatu zat.
kesetimbangan (equilibrium) keadaan suatu sistem bila gaya-gaya yang berlawanan ataupun laju-laju suatu proses berimbang.
tekanan kritis (critical pressure) tekanan minimum yang diperlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritis.
tekanan osmosis (osmotic pressure) tekanan yang diperlukan untuk mengimbangi/mencegah aliran pelarut (pada 1 atm) ke dalam suatu larutan, lewat suatu selaput semipermeabel; y = nRT/V.
tekanan uap (vapor pressure) tekanan yang dilakukan oleh uap yang berada dalam kese-timbangan dengan fase padat atau fase cairnya (atm).
temperatur kritis (critical temperature) temperatur di atas mana suatu gas tak dapat dicairkan, berapapun besarnya tekanan.
temperatur transisi (transition temperature) temperatur pads mana satu bentuk fisika (dari) suatu zat berubah ke bentuk yang lain.
temperatur dan tekanan standar (standard temperature and pressure, STP) 00 dan 1 atm.
gandatiga, ikatan triple bond) suatu ikatan kovalen yang terdiri dari tiga pasang elektron.
heterogen, kesetimbangan (heterogeneons equilibrium) kesetimbangan yang melibatkan dua fase materi atau lebih.
homogen, kesetimbangan (homogeneous equilibrium) suatu kesetimbangan yang melibatkan hanya satu fase.
hukum ketiga termodinamika (third law of thermodynamics) kristal sempurna pada nol mutlak (OK) akan mempunyai entropi nol.
paramagnetik resonansi suatu zat (paramagnetic resonance) suatu zat yang sedikit ditarik oleh suatu medan magnetik.
tetapan kesetimbangan (equilibrium constant) untuk suatu reaksi pada kesetimbangan pada suatu temperatur yang ditentukan, angkabanding hasil kali konsentrasi produk-produk terhadap hasil kali konsentrasi pereaksi-pereaksi, denga tiap faktor dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri dari spesi-spesi dalam reaksi.
titik gandatiga (triple point) temperatur dan tekanan pada mana semua (tiga) fase suatu zat berada dalam kesetimbangan.
bilangan kuantum ketiga (ml, third quantum number) bilangan yang mengkhaskan orbital tertentu yang dihuni oleh sebuah elektron dalam subtingkatan energi tertentu dari sebuah atom.

Indeks Kamus Kimia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z