Arti Kata "Habis tenggang dan kelakar" menurut Kamus Peribahasa

Pranala (link): https://www.maknaa.com/peribahasa/habis-tenggang-dan-kelakar

Halaman ini menjelaskan Arti Kata Habis tenggang dan kelakar menurut Kamus Peribahasa.

No Kata Arti
1 Habis tenggang dan kelakar Sudah tidak berdaya.

Lebih lanjut mengenai Habis tenggang dan kelakar

Habis tenggang dan kelakar terdiri dari 4 kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut:

Sudah dapat gading bertuah, tanduk tiada berguna lagi Sudah mendapatkan yang lebih baik, yang lama ditinggalkan.
Sudah dianjung dihempaskan Sudah diangkat kemudian dihinakan.
Sudah gaharu cendana pula Sudah tahu tetapi masih bertanya akan hal itu.
Sudah kenyang makan kerak Sudah banyak pengalaman.
Sudah ketinggalan zaman Sudah tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang.
Sudah lepas dari bahunya Sudah tidak lagi menjadi beban/tanggung jawabnya.
Sudah suratan takdir Sudah merupakan ketetapan Tuhan.
Sudah tahu akan ragi kain Sudah dapat membedakan mana yang benar/baik dan mana yang salah/buruk.
Sudah tahu asam garamnya Sudah diketahui keadaannya.
Sudah tahu di asam garam Sudah tau pahitnya kehidupan.
Sudah genap bilangannya Ajalnya sudah tiba; waktunya sudah tepat.
Sudah tahu di kain beragi Perihal kehidupan seseorang yang dulunya miskin/melarat, tetapi sekarang sudah mulai membaik kehidupannya.
Sudah tahu peria pahit Menyesali perbuatannya, padahal ia sudah tahu bahwa yang diperbuat itu kurang baik.
Sudah terijuk awak Perihal seseorang yang kecewa karena kekurangan dalam dirinya sudah diketahui orang lain.
Sudah baik kedudukannya, tidak tempatnya Tidak pantas.
Sudah banyak makan asam garam Mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman.
Sudah basah kehujanan Kemalangan yang datang terus-menerus; tertimpa musibah berkepanjangan/bertubi-tubi.
Sudah bergulung lapik saja Perihal orang miskin yang berpakaian ala kadarnya saja.
Sudah bertarah berdongkol pula Setelah perkara yang satu dibereskan/diselesaikan, timbul lagi perkara yang lain.
Sudah bungkuk seperti wau Tua renta.

Indeks Kamus Peribahasa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z