Sinonim kata/frase "abadi" menurut Kamus Sinonim / Persamaan Kata

Pranala (link): https://www.maknaa.com/sinonim-persamaan-kata/abadi

Halaman ini menjelaskan sinonim kata/frase abadi menurut Kamus Sinonim / Persamaan Kata.

No Kata/frase Sinonim
1 abadi [a] awet, baka, daim, infinit, kekal, langgeng, langsung, lestari, qadim, samad, tetap, wujud;

[ant] sementara

Lebih lanjut mengenai abadi

abadi terdiri dari 1 kata. Kata tersebut mempunyai 20 kata terkait yakni sebagai berikut:

awet [a] abadi, kuat, langgeng, lestari;
baka [a] abadi, abid, baki, daim, kekal, langgeng, lestari, menetap, permanen, selamanya, sepanjang zaman [ant] fana
infinit [a] abadi, kekal
kekal [a] abadi, abid, baka, baki, daim, langgeng, langsung, lestari, molar, permanen, selama-lamanya, sinambung, terus, tetap; mengekalkan [v] melanggengkan, melestarikan, membakakan, memperabadikan, meneruskan, menetapkan, mengabadikan, mengukir nama;
langgeng [a] abadi, abid,baka, baki, daim, kekal, lestari, permanen, selama-lamanya, sepanjang masa, tetap; [ant] fana
lestari [a] abadi, abid, baka, baki, daim, kekal, langgeng, selama-lamanya, sepanjang masa, tetap; [ant] fana
langsung 1) [v] melantas, terus; 2) [a] direk ([cak]), kontan ([cak]), refleks, serentak, serta-merta, spon-tan; 3) [a] jitu, kategoris, telak, tepat; [ant] 1) berhenti
qadim [a] abadi
bakal 1) [n] bahan, benih, bibit, bija, sosok, tampang; 2) [n] aspiran, calon, kader, kandidat; 3) [adv] akan, hendak, mau;
bakal anak embrio, fetus, janin, kandungan, lembaga manusia, mudigah;
bakal buah [n] pentil, putik
bakar [v] 1) memanaskan, memanggang, membembam, memperapikan, menambus, menghanguskan, mengobarkan, menjilat, menjilat-jilat ([ki]), menunukan, menyalakan, menyelar, menyembam, menyenggau, menyiar, menyinggang, menyulut, menyundut, menyunu; 2) [ki] memanas-manasi, memberangsangkan, menggalakkan, menggar...
bakar memperabukan, mengaben, mengabukan, mengremasi;
bakat [n] 1) anugerah, fitrah, karunia, kebolehan, kemampuan, kodrat, talen, talenta; 2) bekas, kesan, tanda-tanda, tikas; 3) alamat, faal, gejala, gelagat, indikasi, isyarat, pertanda, petunjuk, sinyal, tanda-tanda;
kekalahan [n] kegagalan, kejatuhan, keruntuhan, ketewasan
kekalutan [n] huru-hara, kecabuhan, kegaduhan, kegegeran, kehebohan, kekacauan, keonaran, keributan, kerusuhan
kekekalan [n] abadiah, keabadian, kelanggengan, ketetapan, kelestarian
melanggengkan [v] melestarikan, mengabadikan, mengekalkan
melestarikan [v] melanggengkan, mengabadikan, mengekalkan;
memperhambakan [v] menghambakan

Kata yang mirip

No Kata/frase Sinonim
1 abad [n] era, kala, kurun, masa, periode, sepuluh dasawarsa, sepuluh dekade, seratus tahun, zaman;
2 abdi 1) [pron] aku, ana ([cak]), awak, beta, ego, hamba, kami, saya; 2) [n] amah, awang, babu, bayu, bedinde, benduan, bibi, budak, bujang, dayang, hamba, jongos, kaula, khadam, kuli, pelayan, pembantu, pramuwisma, sahaya, ulun; [ant] 1) kamu; 2) juragan
3 abdi negara amtenar ([cak]), aparat, pegawai negeri, pegawai pemerintah;

Indeks Kamus Sinonim / Persamaan Kata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z